Geprojektendokterd

Slimme luier

Een slimme luier is incontinentiemateriaal met sensoren waarbij in een app aan de verzorgenden aangegeven wordt hoe nat een cliënt is. Deze innovatie kan een grote omwenteling in de zorg gaan betekenen. Om dit in de zorgpraktijk werkend te

Lees meer

Projectmanagersdag

Voor een bijeenkomst van 50 ICT-projectmanagers met als doel het opleveren van nieuwe businessproducten, werd ik gevraagd om het programma zo te ontwerpen dat men los kwam van de waan van de dag, en in onderlinge samenwerking

Lees meer

End-to-end

In een project met als doel het invoeren van een ‘end-to-end-proces’ (van bestellen tot betalen) bij een grote organisatie, en waarbij alle organisatieonderdelen werden geraakt, bleek het op papier perfect uitgewerkte proces in de praktijk niet te gaan

Lees meer

Nieuwe locatie

Ik werd gevraagd om een programma te maken en uit te voeren voor een bijeenkomst met als doel de eerste stap te zetten op weg naar de realisatie van een nieuw op te zetten woonlocatie voor dove mensen met een complexe zorgvraag. Bij deze

Lees meer

Afdelingssamenwerking

De manager van een nieuw gevormde afdeling wilde de stroeve samenwerking tussen de verschillende onderdelen verbeteren. Samen hebben we een dagprogramma ontworpen waarin op een niet bedreigende manier ruimte was voor het

Lees meer

Archief