Wat doe ik?

Hoe werkt de projektendokter?

Ik hanteer een persoonlijke aanpak. Ik maak verbinding door te zoeken naar de gemeenschappelijke doelen, ruimte te maken voor ieders specialiteit, en te laten zien hoe het kan werken.

Ik geloof in oplossingen ‘van binnenuit’. In serieus nemen wat er al is, in plaats van ‘ alles opnieuw’ te willen doen. Er is geen standaard aanpak die overal werkt. Het valt of staat met het persoonlijk maken. De meeste mensen hebben ideeën wat er in hun organisatie verbeterd zou kunnen worden. Ze kunnen er alleen niet altijd bij.

En daar kan ik bij helpen; door met een onbevooroordeelde blik mee te kijken en de mogelijkheden zichtbaar te maken. En alleen dat te veranderen wat nodig is. Op de manier die past bij wat de groep, organisatie of afdeling aankan.

Ik organiseer betrokkenheid. Op verschillende manieren- van keukentafelgesprekken ter bevordering van wederzijds begrip, tot workshops met verschillende groepen –management en werkvloer, klant en leverancier, directeur en afdeling, of projectgroep en opdrachtgever.
Interactief en met ieder gewenst doel. Speels langs de lijn van de inhoud.

Ik schep orde in chaos en bedenk -samen met uw mensen- een aanpak die bij u werkt. Van een advies over de communicatiestructuur tot het schrijven van een projectplan of het ontwerpen van een complete implementatieaanpak. En als dat nodig of wenselijk is, zetten we samen de eerste stappen. Een duwtje in de goede richting.

Dat begint met goed te luisteren en aan te sluiten uw vraag. In een intakegesprek bepalen we op basis van die vraag en de situatie samen het vervolg.

Geprojektendokterd

Slimme luier

Een slimme luier is incontinentiemateriaal met sensoren waarbij in een app aan de verzorgenden aangegeven wordt hoe nat een cliënt is. Deze innovatie kan een grote omwenteling in de zorg gaan betekenen. Om dit in de zorgpraktijk werkend te

Lees meer

Projectmanagersdag

Voor een bijeenkomst van 50 ICT-projectmanagers met als doel het opleveren van nieuwe businessproducten, werd ik gevraagd om het programma zo te ontwerpen dat men los kwam van de waan van de dag, en in onderlinge samenwerking

Lees meer

End-to-end

In een project met als doel het invoeren van een ‘end-to-end-proces’ (van bestellen tot betalen) bij een grote organisatie, en waarbij alle organisatieonderdelen werden geraakt, bleek het op papier perfect uitgewerkte proces in de praktijk niet te gaan

Lees meer