Wilt u veranderingen doorvoeren? Samenwerking verbeteren? Innovaties implementeren? Het past altijd! Ik luister naar uw vraag, kijk naar uw praktijk en biedt u de handvatten waarmee het bij u kan gaan werken. Als het nodig is of gewenst, doen we de eerste stappen samen.

Wie?

Ik ben afgestudeerd psycholoog, met het accent op groepsdynamica, bijgeschoold in het ICT domein, gecertificeerd projectmanager (zowel in de Agile-scrum hoek als in het Prince2 domein) en heb een ruime ervaring in implementatietrajecten.

Ik ben gevoelig voor knelpunten en meestal in staat om die vervolgens helpen weg te nemen.

Wat?

Ik hanteer een persoonlijke aanpak. Ik maak verbinding door te zoeken naar de gemeenschappelijke doelen, ruimte te maken voor ieders specialiteit, en te laten zien hoe het kan werken.

Ik geloof in oplossingen ‘van binnenuit’. In serieus nemen wat er al is, in plaats van ‘ alles opnieuw’ te willen doen.